Ένα μυστικό όπλο για το αρθροπλαστικη ωμου

Ένα μυστικό όπλο για το αρθροπλαστικη ωμου

Ένα μυστικό όπλο για το αρθροπλαστικη ωμου

Blog Article

XXXXΧ Όχι άλλο μυστήριο


Η ανατομική αρθροπλαστική ώμου είναι σχεδιασμένη ώστε να λειτουργεί μόνο αν οι τένοντες του στροφικού πετάλου είναι ακέραιοι. Αντίθετα, η ανάστροφη ολική αρρθοπλαστική ώμου επιλέγεται όταν οι τένοντες (υπερακάνθιος και υπακάνθιος) έχουν υποστεί ρήξη και είναι μη λειτουργικοί. Στην περίπτωση αυτή το χέρι κινείται με τη βοήθεια του δελτοειδούς μυός.
Με βάση την διεθνή βιβλιογραφία ο ώμου θα πρέπει να κάνει περισσότερες από 30 αρθροπλαστικές ώμου μέσα σε ένα έτος για να θεωρείται άρτια εκπαιδευμένος. Η νοσηλεία στο νοσοκομείο μετά από μια αρθροπλαστική ώμου είναι 1-2 μέρες. Ακολούθως ο ασθενής μπορεί να πάει στο σπίτι του, όπου κάθε δύο ημέρες απαιτείται αλλαγή στην τομή.


Ενθαρρύνεται η κίνηση του χεριού μέχρι τα όρια του πόνου. Απαγορεύεται μόνο η άρση βάρους και η στήριξη στο χέρι με δύναμη. Η διάρκεια ζωής μιας αρθροπλαστικής ώμου φτάνει πια με τα νέα εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται τα 15-20 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις θα χρειαστεί αντικατάσταση της αρθροπλαστικής..


Παρά το γεγονός ότι η αντικατάσταση ώμου είναι λιγότερο συχνή από την αντικατάσταση γονάτου ή ισχίου, είναι εξίσου επιτυχής στην ανακούφιση από πόνο στις αρθρώσεις. Αρκετές ιατρικές παθήσεις μπορεί να προκαλέσουν πόνο στον ώμο και μερική αναπηρία, και να οδηγήσουν τους ασθενείς να εξετάσουν την χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης ώμου.


5 συμβουλές για αρθροπλαστικη ωμου Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σήμερα


η αντικατάσταση ολόκληρης της άρθρωσης με τεχνητή Η περιλαμβάνει την αντικατάσταση μέρους της άρθρωσης. Η , δηλαδή η ολική αντικατάσταση της άρθρωσης με παραλλαγή της φυσιολογικής ανατομίας του ώμου λόγω ανεπάρκειας και του τενοντίου πετάλου. Η είναι η άρθρωση με την μεγαλύτερη κινητικότητα στο ανθρώπινο σώμα. Μπορεί και εκτελεί πληθώρα κινήσεων σε πολλαπλά επίπεδα για την πραγματοποίηση πολλών καθημερινών δραστηριοτήτων.
Η χρόνια καταπόνηση σε συνδυασμό με το γενετικό υπόβαθρο και πιθανούς τραυματισμούς στον ώμο προδιαθέτει στην εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας, μιας πάθησης που προκαλεί φθορά στον αρθρικό χόνδρο και επηρεάζει τη λειτουργία της άρθρωσης, ενώ επιφέρει πόνο και δυσκολία στις κινήσεις. Η του αποτελεί μία παθολογική κατάσταση, κατά την οποία υφίσταται προοδευτική φθορά του αρθρικού χόνδρου.
Η επίμονη φλεγμονή προκαλλεί πόνο που πολύ συχνά ξυπνά τον ασθενή τη νύχτα και δεν του επιτρέπει να ξεκουραστεί. Η είναι η χειρουργική επέμβαση που σκοπό έχει την αντικατάσταση των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών του ώμου. Πιο συγκεκριμένα, η αρθρική επιφάνεια του βραχιόνιου οστού, καθώς και της ωμογλήνης αντικαθίστανται με μεταλλικά ενθέματα και ανάμεσα με ενθέματα από πολυαιθυλένιο (ισχυρό πλαστικό υλικό) με σκοπό την αποκατάσταση της κίνησης χωρίς πόνο.


Αυτή μπορεί να είναι συνέπεια: -εκφύλισης (οστεοαρθρίτιδας) -ρευματισμών (ρευματοειδής αρθρίτιδας) -άσηπτης νέκρωσης (οστεονέκρωσης) -σοβαρών τραυματισμών, όπως ενδοαρθρικά κατάγματα (μετα-τραυματική αρθρίτιδα) -παλιών επεμβάσεων -μαζικής (αρθροπάθεια λόγω ανεπάρκειας του τενοντίου πετάλου-rotator cuff arthropathy). Ο ασθενής χρειάζεται αυτή την επέμβαση όταν υπάρχει: -επιδείνωση και μόνιμη εγκατάσταση των συμπτωμάτων -νυχτερινά συμπτώματα που δεν υποχωρούν -αποτυχία της συντηρητικής αγωγής -περιορισμός της κίνησης του ώμου και αδυναμίας του άκρου -περιορισμός της λειτουργικότητας του ατόμου Η της ολικής αρθροπλαστικής ώμου καθορίζεται από την σοβαρότητα της αρθρίτιδας και τις ανάγκες του ασθενούς - αρθροπλαστικη ωμου.


Δείκτες για αρθροπλαστικη ωμου Πρέπει να γνωρίζετε


Ο εξειδικευμένος χειρουργός ώμου, Εμμανουήλ Μπριλάκης πραγματοποιεί την υπό γενική αναισθησία. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 90 λεπτά και κατά τη διάρκεια της γίνεται η αφαίρεση των φθαρμένων τμημάτων και η προετοιμασία των υγιών οστών να δεχθούν τα προθέματα. Τέλος, γίνεται η τοποθέτηση των υλικών και ο έλεγχος της ανάταξης και σωστής κίνησης της άρθρωσης.


Γενικά, υπάρχουν 3 είδη ολικής αρθροπλαστικής, η ανατομική, δηλαδή η αντικατάσταση ολόκληρης της άρθρωσης με τεχνητή, η ημιολική, δηλαδή η αντικατάσταση μέρους της άρθρωσης με τεχνητή και η ανάστροφη, δηλαδή η ολική αντικατάσταση της άρθρωσης με παραλλαγή της φυσιολογικής ανατομίας του ελέγξτε εδώ ώμου λόγω ανεπάρκειας και του δικτυακός τόπος τενοντίου πετάλου. Επιπλέον, υπάρχουν είδη αρθροπλαστικών με μικρούς στυλεούς ή χωρίς στυλεούς για την εφαρμογή τους σε νέα άτομα με στόχο την όσο δυνατόν μικρότερη οστική απώλεια.


Το είδος, η δόση και η διάρκεια χρήσης τους γίνεται με κριτήριο την ενόχληση του ασθενούς και συνήθως δεν ξεπερνά την μία εβδομάδα. Δεν απαιτούνται άλλα φάρμακα. Το άνω άκρο κινητοποιείται από την πρώτη ημέρα με χρήση ειδικού κηδεμόνα. Ο ασθενής εκπαιδεύεται να πραγματοποιεί απλές ασκήσεις που μπορούν τον ανακουφίζουν και βοηθούν στην αποκατάσταση.
Μια επιτυχημένη επέμβαση συμπληρώνεται με ένα πρόγραμμα αποκατάστασης που βοηθάει τον ασθενή να επανέλθει αρχικά στις καθημερινές υποχρεώσεις και αργότερα σε πιο έντονη δραστηριότητα. Σκοπός της είναι η επανεκπαίδευση της ωμικής ζώνης έτσι ώστε να μπορέσει να ανακτήσει το εύρος κίνησης του ώμου και η μυϊκή ενδυνάμωση για την επιστροφή σε πλήρη δραστηριότητα.


Λεπτομερείς σημειώσεις για το αρθροπλαστικη ωμου


Οι πιθανές της ολικής αρθροπλαστικής πρέπει είναι αντικείμενο της συζήτησης του ασθενούς με τον χειρουργό πριν την επέμβαση. Η συχνότητα του είναι περίπου 5% και όταν συμβούν είναι αντιμετωπίσιμες και όχι καταστροφικές. Περιλαμβάνουν την εμφάνιση λοιμώξεων, τον τραυματισμό νεύρων και προβλήματα από τα υλικά (εξάρθρημα, χαλάρωση). Η επέμβαση αυτή είναι μια επέμβαση με πολύ καλά αποτελέσματα.


Η ικανοποίηση των ασθενών μετά από μια τέτοια επέμβαση είναι πολύ μεγάλη. Τα ποσοστά αναθεώρησης είναι

αρθροπλαστικη ωμουαρθροπλαστικη ωμου


Η εν λόγω αντικατάσταση πραγματοποιείται με ανθεκτικά εμφυτεύματα. Υπάρχουν αρκετές ιατρικές παθήσεις όπου ο ασθενής μπορεί να προβεί σε αρθροπλαστική π.χ (αρθροπλαστικη ωμου). οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, μετά- τραυματική αρθρίτιδα. Ολική αρθροπλαστική, όπου πραγματοποιείται αντικατάσταση σε ολόκληρη την άρθρωση Ημιαρθροπλαστική, όπου γίνεται αντικατάσταση σε ένα μέρος της άρθρωσης Ανάστροφη ολική αρθροπλαστική, κατά την οποία γίνεται ολική αντικατάσταση με την παραλλαγή της φυσιολογικής ανατομίας του ώμου Είναι η επέμβαση κατά την οποία πραγματοποιείται η αντικατάσταση των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών της περιοχής με μεταλλικά και πολυαιθυλένια ενθέματα.


Η αρθροπλαστική ώμου είναι μια χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης των αρθριτικών και κατεστραμμένων επιφανειών του ώμου με τεχνητά εμφυτεύματα (προθέματα). Υπάρχουν τρία (3) είδη αρθροπλαστικής ώμου, η ολική αρθροπλαστική, η ανάστροφη και η ημιαρθροπλαστική. Η Ολική αρθροπλαστική είναι η αντικατάσταση ολόκληρης της άρθρωσης του ώμου με εμφύτευμα. Στην επέμβαση αυτή, υποβάλλονται οι ασθενείς (συνήθως, άτομα >60 ετών) που έχουν προχωρημένη αρθρίτιδα κι έχουν προηγουμένως εξαντλήσει τα συντηρητικά μέσα θεραπείας (φυσικoθεραπείες, φαρμακευτική αγωγή, ενδοαρθρικές εγχύσεις υαλουρονικού, PRP, βλαστοκύτταρα, ανάπαυση).


αρθροπλαστικη ωμου Όχι άλλο μυστήριο


Υπάρχουν πολλοι τύποι αρθρίτιδας όπως η οστεοαρθρίτιδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οστεονέκρωση και η μετατραυματική αρθρίτιδα (από σοβαρό τραυματισμό) που προκαλούν φθορά στον αρθρικό χόνδρο και επηρεάζουν τη λειτουργία της άρθρωσης. Τα κύρια συμπτώματα της αρθρίτιδας είναι ο πόνος, το οίδημα και η δυσκαμψία (δυσχέρεια στις κινήσεις). Όταν η αρθρίτιδα ειναι προχωρημένη, δηλαδή όταν ο ασθενής έχει συνήθως μόνιμο πόνο, ακόμα και τη νύχτα, και με δυσκολία μπορει να πραγματοποιήσει βασικές καθημερινές δραστηριότητες, και όταν η συντηρητική θεραπεία δεν προσφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τότε ενδείκνυται να υποβληθεί σε αρθροπλαστική ώμου.


Προκειται για υλικά εξελιγμένα,πολύ ανθεκτικά και απόλυτα συμβατά με τον οργανισμό που λειτουργούν σαν μία φυσιολογική άρθρωση. Κατά την ολική αρθροπλαστική ώμου με τη μέθοδο της Eλάχιστης Eπεμβατικότητας (Minimally Invasive Surgery-MIS), γίνεται μια μικρή επιμήκης τομή στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου. Η κατεστραμμένη επιφάνεια εντοπίζεται, αφαιρείται και αντικαθίσταται απο την ειδική πρόθεση.


αρθροπλαστικη ωμουαρθροπλαστικη ωμου


Η επέμβαση είναι ελάχιστα παρεμβατική διότι σε αντίθεση με την κλασσική μέθοδo δεν τραυματίζει (ούτε κόβει) τους μύες -τένοντες που είναι πολύ σημαντικοί για τη λειτουργία του ώμου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την περισσότερες πληροφορίες ταχύτερη επούλωση των ιστών, την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου, την μικρότερη απώλεια αίματος και την ταχύτερη αποκατάσταση.

Report this page